PETTER UDLAND JOHANSEN

Du er ute og reiser og lengter deg sjuk
til Myra og Bjølsen og Bentsebru.
Vennene spør hvorfor tar du på vei,
det er Sagenefebern som river i deg!

Erik Fosse